Europos centro muziejus EUROPOS PARKAS

Naujienos

Kai menininkai imasi skulptūrinių eksperimentų – rezultatą galima išvysti Europos parke

2023 05 25

Kartais idėjas ir sprendimus padiktuoja pats laikas, įvykiai, ar situacijos. Pasaulinės pandemijos metu, kai nebuvo galima burtis į grupes, bendrauti gyvai, keletas Vokietijos menininkų atrado būdą, kaip visiems kartu įgyvendinti vieną,, bendrą kūrybinį projektą, nepažeidžiant aktualių visuomenėje rekomendacijų ir reikalavimų. Taip gimė skulptūra „Vieningi įvairovėje“, jos autoriai – net aštuoni menininkai, kurie viso kūrybinio proceso metu taip ir nebuvo visi kartu susitikę.

Įsivaizduokite – aštuoni menininkai, vienas po kito dirba su vienu akmens luitu. Be dizaino koncepcijos, be jokių išankstinių susitarimų. Žinoma buvo tik tema, pati bendriausia idėja, pavadinimas – „Vieningi įvairovėje“.

Kiekvienas menininkas palikdavo, ką sukūręs, žinodamas, kad viskas gali būti pakeista, o kitas ateidavo, iš anksto nežinodamas, kas sukurta. Kiekvienas ankstesniojo paliktą darbą interpretavo kaip savo “baltą lapą”, kur jis turi visą laisvę daryti ką tik nori. Jis gali keisti, tobulinti savo pirmtakų darbą, – tai jo sprendimas. Ir iš tiesų, ko gero ne visuomet buvo lengva žinoti, o galiausiai kai kuriems ir patirti, kad tai, ką jie sukūrė ir savaip įsivaizdavo, staiga virsta kažkuo visiškai kitokiu.

Susitikdavo daugiausiai po du – laikydamiesi visų rekomendacijų, apsaugos priemonių, saugumą užsitikrindami reguliariu testavimusi. Vienas skulptorius dirbdavo su kūriniu, o vienas stebėjo šį procesą, dokumentavo. Tik pastarasis ir galėjo matyti, kaip viskas vyko nuo pradžios iki galo. Visas procesas buvo filmuojamas, įrašyti interviu su jo dalyviais. Šis Eksperimentas vyko pasitelkus entuziazmą redukcijos būdu sukurti kažką, kas turi didesnę vertę nei originali medžiaga. Nuspręsta, kad turi būti kuo mažiau taisyklių, svarbiausia – procesas ir įgyvendinimas.

Skulptūros Eksperimentui buvo paruoštas didžiulis, dolomito luitas, kurio išmatavimai – 50 cm pločio, 50 cm gylio ir 220 cm aukščio. Projektą finansavo Aachener banko fondas. Atsitiktinai pasirinkta, kuris menininkas po kurio imsis darbo.

Pirmuoju teko būti Alfredui Mevissenui. Galvodamas apie tai, kad ką bedarytume ten, kur esame, tai turi įtakos visai Žemei, akmens viršuje jis suformavo sferą, tačiau paliko ją lyg “įvyniotą” akmenyje, pilnai neatskleistą. Buvo atverta viršutinė dalis. Tuomet į Eksperimento kūrybinę erdvę atvyko menininkas Herbertas Leichtle, ir jam kilo natūralus noras ištiesti skulptūrai ranką – jis suformavo sparną primenantį paviršių, o jame, – ranką, plaštaką. Kai įrankius į savo rankas perėmė Frankas Tilsas, skulptūros paviršiuje po jo rankomis atsirado žvaigždės, o tuomet Riccarda Menger sukūrė šaknis, kurios susiekė su sfera skulptūros viršuje. Simone Carole Levy kūrė sąsajas tarp elementų, kurios apjungtų ir leistų matyti skulptūrą kaip vientisą kūrinį. Christianas Friederichsas prisidėjo sukurdamas dainą – vos susipažinus su Eksperimentu jam kilo asociacija, neilgai trukus virtusi muzikos kūriniu. Jis taip pat toliau dirbo su skulptūra išryškindamas ir tobulindamas tai, kas sukurta.

Paskutinis su Eksperimentu dirbo menininkas Achimas Rippergeris. Kadangi jis dalyvavo viso proceso metu, dokumentavo medžiagą, kitaip nei jo pirmtakai, jis iš anksto gerai pažinojo tai, kas jau sukurta. Be to, užbaigti kūrinį – taip pat kitokia atsakomybė. Po jo rankomis sfera skulptūros viršuje virto astronauto šalmu, iš po kurio žvelgė vaikas. Tam tikra prasme, atsirado įtampos tarp praeities ir ateities atspindėjimas. Menininkė Michaela Lawtoo pačioje pabaigoje prisidėjo papildydama skulptūrą iš kitų medžiagų sukurtais elementais.  

Skulptūros „Vieningi įvairovėje“ įgyvendinimas – projekto „Menas išjudina Europą“, kurį sumanė Alfredas Mevissenas, dalis.

Žmogus visuomet ateina į naujas, nepažįstamas situacijas, kurių negalima suplanuoti iš anksto. Tenka  stengtis suprasti tai, ką atranda, ir nuspręsti, ar gali, ir kaip gali prisidėti, kokius tam turi resursus. Ilgainiui gaunami rezultatai. Svarbu žinoti savo galimybes ir turėti pakankamai pasitikėjimo savimi matyti savo indėlį kaip dalį visumos.


Diskutuodami, keldami idėjas, norėdami patikrinti prielaidas, vedami smalsumo imamės eksperimentuoti. Ir kol tai darome, pasaulis pilnas paslapčių, neatrastų lobių, galimybių. Visus žingeidžius ir smalsius atvykti, pažinti ir patirti kviečia Europos parko muziejus – tai ypatinga meno ir gamtos erdvė, lankytojams visuomet žadanti naujų atradimų.

Gegužės 13 d., šeštadienį, Europos parke buvo pristatyta ši skulptūra, unikalaus skulptūrinio Eksperimento rezultatas, kurio autorystė priklauso ne vienam, o net aštuoniems Vokietijos menininkams. Renginio dalyviai galėjo savo akimis išvysti, patyrinėti unikalaus skulptūrinio eksperimento rezultatą ir pabendrauti su atvykusiais autoriais. Atraskite ir jūs!