Europos centro muziejus EUROPOS PARKAS

Nacionalinė pažangos premija

GINTARUI KAROSUI ĮTEIKTA NACIONALINĖ  PAŽANGOS PREMIJA
2006 m. gegužės 28 d. Gintaras Karosas paskelbtas Kultūros pažangos premijos laureatu. Nacionalinė pažangos premija Gintarui Karosui įteikta už muziejaus po atviru dangumi EUROPOS PARKAS sukūrimą. Nacionalinėmis pažangos premijomis buvo pagerbti Lietuvos pažangai nusipelnę žmonės: tie, kurie savo idėjomis, atradimais, originaliais sprendimais, pasauliniais laimėjimais prisidėjo prie teigiamų pokyčių, paskatino Lietuvos gyvenimo kokybės ir šalies progresą. Premija siekiama plėtoti efektyvius mokslo ir verslo ryšius, skatinti pilietiškai atsakingo ir brandaus verslo indėlį į Lietuvos intelektualinę, kultūrinę ir socialinę pažangą.
 
Teikimo ceremonijos metu skulptorius Gintaras Karosas dėkojo “žmonėms, kurie per visus Europos parko kūrimo metus geranoriškai padėjo, ir tiems, kurie bent jau netrukdė.”
 
Jauno menininko svajonė sukurti modernaus ir šiuolaikinio meno muziejų virto realybe. Savo talento, kūrybinių pastangų ir nuoseklaus darbo dėka niekam nežinomą vietą Vilniaus krašte G.Karosas pavertė traukos centru, aktualizuodamas ne paveldo, bet šio laikmečio kultūros objektą (Europos parkas pradėtas kurti 1987 m.). Asmens kūrybinė iniciatyva tapo kultūriniu reiškiniu, kuris daugeliui stereotipiškai mąstančių žmonių iki šiol nepaaiškinamas. Muziejaus steigimo, parko kūrimo idėja paprastai priskiriama valstybės prerogatyvai. Tačiau Europos parko idėja įgyvendinta nevyriausybinės organizacijos.
 
Steigdamas šiuolaikinio meno muziejų po atviru dangumi EUROPOS PARKĄ, Gintaras Karosas sukūrė naujos kartos kultūrinę įstaigą, neišlaikomą iš valstybės biudžeto, bet visuomenei naudingai veiklai užsidirbančią iš teikiamų paslaugų, meninių projektų rėmimui telkiančią fondus, įmones ir asmenis. Įstaiga vykdo kultūros ir meno sklaidos, edukacijos funkcijas; supažindina visuomenę su šiuolaikinio meno tendencijomis ir meninės kūrybos įvairove; pristatydama aukšto lygio šiuolaikinį meną lavina visuomenės estetinį skonį; rengia edukacines programas; siekia viešumo, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, pristato mūsų šalies kultūrą užsienyje ir užsienio kultūrą mūsų šalyje; skatina kultūrinį turizmą; plečia visuomenės meninį kultūrinį akiratį ir skatina kūrybiškumą. Atlikdama svarbias funkcijas, tokia įstaiga valstybės biudžetui beveik nekainuoja.
 
G.Karosas, kurdamas Europos parką, prisideda prie Lietuvos integracijos į pasaulinę kultūrinio gyvenimo erdvę. Kviesdamas į Europos parką pripažintų meninių srovių atstovus, įgyvendindamas ambicingus Solo LeWitto, Denniso Oppenheimo, Magadalenos Abakanowicz, Beverly Pepper sumanymus, aktualizuoja Lietuvos kultūrinį gyvenimą tarptautiniame kontekste. Europos parke pastatyti minėtų autorių darbai laikomi vienais reikšmingiausių šių menininkų kūryboje. Dėl nuolatinio Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos dėmesio Europos parkas tapo žinomu ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.
 
G.Karosas taip pat prisideda prie eksponatų Europos parke gausinimo, kurdamas skulptūras. Vienas garsiausių jo darbų – „LNK Infomedis“, užfiksuotas Guinnesso Rekordų knygoje, kaip didžiausias tokio pobūdžio kūrinys pasaulyje.
 
Be to, pabrėžtinas G.Karoso kaip landšafto kūrėjo vaidmuo, kadangi Europos parkas - tai vertingas landšafto architektūros kūrinys. Europos parkas kuriamas kaip vientisas gamtos ir meno kūrinių ansamblis, kur visuma yra neginčijamai didesnė nei atskirų dalių suma. Subtiliai keisdamas kraštovaizdį ir apgalvotai eksponuodamas skulptūras, G.Karosas Europos parke formuoja unikalią gamtos ir meno kūrinių dermę. Dėl šios priežasties Europos parkas natūraliai įsilieja į garsiausių Europos skulptūrų parkų ir meno muziejų po atviru dangumi kontekstą. Tai vienintelė vieta Lietuvoje 30-ju numeriu įtraukta į britų "The Independent" vieno iš žurnalų siūlomą įdomiausių Europos vietų 50-tuką. Europos parkas minimas šalia tokių vietų, kaip Picasso muziejus Paryžiuje,Van Gogho muziejus Amsterdame, Marino Marini muziejus Florencijoje, Muncho muziejus Osle.
 
Lietuvoje kultūrinio turizmo idėjos dažniau siejamos su paveldo objektais, tradicijų puoselėjimu, tuo tarpu Europos parko sukūrimas įrodė, kad aktualiu ir vertinamu objektu gali būti ne tik tai, kas sukurta praeities kartų, bet ir tai, kas kuriama dabar. Šiuolaikinis menas, keliantis šių dienų problemas, atspindintis šiandienos pasaulį, yra aktualus šiuolaikinei visuomenei.
 
Gintaras Karosas tikisi, kad garbingas veiklos įvertinimas Nacionalinės Pažangos premija atkreips dėmesį į svarbias visuomenei iniciatyvas, kurioms iki šiol valstybė neskiria pakankamai dėmesio ir paramos.